Witamy na stronie projektu ISMOP

Projekt ISMOP ma na celu przeprowadzenie badań dotyczących kompleksowego systemu monitorowania i prognozowania stanu wałów przeciwpowodziowych, który obejmuje:

  • masowe zbieranie danych pomiarowych w trybie ciągłym,
  • ich zoptymalizowany przesył,
  • interpretację i analizę z wykorzystaniem symulacji komputerowej
  • dostarczanie zwizualizowanych wyników dla właściwych organów administracji.

Innowacyjność badań polega na porównaniu wyników symulacji stanu wałów z ich rzeczywistym modelem fizycznym. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez wybudowanie fragmentu wału eksperymentalnego na terenach zalewowych Wisły. Końcowe wyniki projektu zostaną udostępnione podmiotom odpowiedzialnym za zarządzanie przeciwpowodziowe w kraju.

KONSORCJUM PROJEKTOWE

Projekt jest realizowany przez konsorcjum składające się z:

WYKONAWCY

PBWI Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego w Krakowie
PBWI - Wieliczka
STAR-KOP Firmy Usługowo-Handlowej STAR-KOP Krzysztof Urbańczyk, Czernichów

SERDECZNIE PODZIĘKOWANIA dla:

Zespół Szkół Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie
gmina Czernichów Urzędu Gminy Czernichów
starostwo powiatowe Kraków Starostwa Powiatowego w Krakowie
BUDOKOP firmy BUDOKOP Sp. z o.o.

 

BUDOWA EKSPERYMENTALNEGO WAŁU

Unikatowe laboratorium badawcze w postaci wału przeciwpowodziowego wyposażonego w zestaw specjalistycznych czujników powstał na terenach zalewowych Wisły w pobliżu Szkoły Rolniczej w Czernichowie. Po zakończeniu eksperymentów wał ma zostać zdemontowany.